Sản phẩm

  • Khám mắt tổng quát

    Khám mắt tổng quát Một cuộc khám mắt tổng quát không đơn thuần chỉ là xác định xem bạn nhìn xa rõ không, độ kính bạn cần để có được thị lực tốt nhất, mà bác sĩ chuyên khoa mắt cũng sẽ thực

    Xem chi tiết
  • Khám x – quang họng – thanh quản

    X-quang họng - thanh quản Tư thế cổ thẳng, nghiêng Tư thế cổ nghiêng: thấy túi mủ trước cột sống và sau khí quản, có thể thấy mức nước, mức hơi, có thể thấy dị vật

    Xem chi tiết